Noman's Blog
赶上了世博会结束前一天 
十一月/ 12 / 2010, 星期五, 00:29 - 影像日志
马上要结束了...
是去得太匆忙.也是结束得太快...
赶上这份热闹,也赶上这场别离.评论 

发表评论

填写下面的表单来发表您的评论。

插入标签:


:@ (C) (F) :) :D (K) (M) (R) :P :$ :( +( :-o (v) ;) (H) -) .多云 .夜晴 .阴天 .小雨 .小雪 .晴天 .暴雨